Klikom na dugme možete export-ovati proizvode u .csv formatu.